קול קורא לחושבים עושים 2020


חושבים עושים- יזמות חברתית סביבתית.

מועצה אזורית רמת הנגב - כיל עם הקהילה.

 

קול קורא להגשת מיזמים בתחום מרחבי קהילה פתוחים.

 

אנו מזמינים את התושבים/ות והיישובים להציע רעיון למרחב בעל נוכחות עבור הקהילה. על המרחב הקהילתי הפתוח להתאים לתושבי היישוב לצרכים המקומיים ולתנאים הפיזיים.

ההצעה תכלול תוכנית לקידום פיזי של המרחב ותוכנית פעילות במרחב.

לפרטים נוספים לחצו

לטופס הגשה