המועצה האזורית רמת הנגב היא המועצה הגדולה ביותר ביותר בשטחה. בכל יום יוצאים אוטובוסים מ- 22 נקודות, מסיעים 871 תלמידים ל 10 יעדים, ובחזרה ב- 5 שעות שונות. הסעות התלמידים ברמת הנגב גומעות 1,830 ק"מ ביום.

מח' תחבורה אחראית על ביצוע מערך ההסעות לבתי הספר, החינוך המיוחד ועל הבטיחות בדרכים.

לוח הסעות חוגים