טבלת אנשי קשר - מחלקת שותפויות
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
ג'רד וויט רכז שותפויות 08-86564184 054-7615329 08-6564100 jaredw@rng.org.il

 

תפקיד המחלקה:

לפתח שותפויות עם העולם היהודי בתפוצות ולקדם מיזמים שותפים בתחומי החינוך והפיתוח הקהילתי.
כמן כן המחלקה מהווה מוקד הפניה למבקרים מחול ואתרי תיירות.
בנוסף דואגת לגיוס משאבים, תרומות ושותפים לפרויקטים רבים ברמת הנגב כגון מרכז טיפולי, מרחב תמיכה, קרן מילגות ועוד, וכל זאת לרווחת התושבים.