תפקיד המחלקה:

לפתח שותפויות עם העולם היהודי בתפוצות ולקדם מיזמים שותפים בתחומי החינוך והפיתוח הקהילתי.
כמן כן המחלקה מהווה מוקד הפניה למבקרים מחול ואתרי תיירות.
בנוסף דואגת לגיוס משאבים, תרומות ושותפים לפרויקטים רבים ברמת הנגב כגון מרכז טיפולי, מרחב תמיכה, קרן מילגות ועוד, וכל זאת לרווחת התושבים.