דרור הראל
מנהל מחלקת ספורט חוגים והעשרה
08-6564195
050-7706224
08-6558737
אלונה מילר
מזכירת מחלקת ספורט חוגים והעשרה
08-6564192
חן מדמוני
מזכירת מחלקת ספורט חוגים והעשרה
08-6564192

 

הרשמה לחוגים >>

סדרים ונהלים >>

 

להודעות וביטולים של חוגים יש לפנות למזכירות המתנ"ס בין השעות 10:00-18:00

בנושאי גביה ניתן לפנות אל למחלקת הגביה:  08-6564121