טבלת אנשי קשר - מנכ"ל המועצה
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
הילה קפלן מנכ"לית המועצה 08-6564123 050-8772888 08-6559235 hilak@rng.org.il
סוניה רביבו מזכירות המועצה, עוזרת מנכ"ל ורכזת מתנדבים, שירותי דואר והפצת מידע לתושבים 08-6564111 08-6564100 sonya@rng.org.il

מנכ"ל המועצה משמש זרוע תפעולית של ראש המועצה בניהול כל יחידות הרשות ובביצוע מדיניות מליאת המועצה. במסגרת תפקידו הסטטוטורי, אחראי המנכ"ל על ליווי ישיבות המועצה וועדות המועצה, על גיבוש מדיניות בנושא המנה, גיבוש נהלים ודפוסי עבודה, בהתאם לחוקים וכללי המנהל התקין.

מנכ״ל המועצה אחראי באופן ישיר על המערך המוניציפלי בנושאי אשפה ותברואה. כמו כן מנכ״ל המועצה אחראי על פורום מזכירי יישובים. מנכ"ל המועצה משמש ראש המטה לשעת חירום. 

בנוסף, המנכ"ל ממונה על חוק חופש המידע.