יענקלה מוסקוביץ'
מנכ"ל
08-6557919
050-4269912
 

מי רמת הנגב  הנה חברה בבעלותה המלאה של המועצה האזורית רמת הנגב.
החברה אחראית ומתפעלת את משק הביוב ביישובי המועצה ובכלל זאת שלושה מכוני טיהור שפכים:

  • מכון טיהור בשדה בוקר;
  • מכון טיהור בפתחת ניצנה ליישובי המועצה;
  • מכון טיהור בסמוך לאשלים לטיפול בבסיסי צה"ל ויישובי המועצה.

החברה מספקת מים להרחבה בטללים ולחוות בודדים, כל יתר היישובים מקבלים את המים
ישירות מחברת 'מקורות' או באמצעות ועדים מקומיים.

לחברה אתר אינטרנט בו מפורטים תעריפי ושירותי החברה
באתר ניתן לקבל מידע על החברה ולשלם את החשבונות.
מחלקת הגבייה של המועצה מספקת שירות לקוחות ללקוחות החברה.