מו"פ רמת הנגב – מרכז ניסויים לחקלאות מדברית

כניסה לאתר הרשמי

ד"ר מורן סגולי
קרקע ומים
052-3774127
איציק דוד
050-3699853
ד"ר אמנון בוסתן
פיתוח ענף המטעים
054-4516193
עופר גיא
מוצרים חדשים
050-3693001
ד"ר שמעון פיבוניה
הגנת הצומח
052-3665992
מילי זנבר
טיפול לאחר קטיף
050-2101084
מיכל עמיחי
050-3699858
שבתאי כהן
פיזיולוגיה והדרכה בגידול ירקות ותבלינים
054-6699852
אריאלה זנה
תאום ובקרה
08-6557919
050-4269913
ציון שמר
מנהל התחנה
050-3699850
יענקל'ה מוסקוביץ
מנכ"ל המו"פ
08-6557919
050-4269912

מו"פ רמת הנגב עוסק מזה שנים רבות בפיתוח ובבניית תשתיות ידע בחקלאות לקיומה של חקלאות משגשגת ומפרנסת באזור.
מלבד עבודת המחקר השוטפת הנעשית בתחנת הניסיונות, המו"פ עוסק בהדרכה של חקלאי האזור  הדגש מושם על נקלטים חדשים אליהם מוצמד מדריך במשך השנה הראשונה. את תוצאות המחקר החוקרים מעבירים לחקלאים בזמן אמת והבעיות המשותפות אותם מזהים חוקרי התחנה מגיעות אל תחנת הניסיונות והמו"פ עושה כל שביכולתו למציאת פתרונות לטווח הקצר, הבינוני והארוך.

מו"פ רמת הנגב וכל המוסדות האקדמאים והממשלתיים משתפים פעולה ובכל שנת מחקר ישנם חוקרים רבים ממוסדות אלו השותפים לניסיונות הנעשים במו"פ.

שירות זה ניתן לחקלאי רמת הנגב ללא כל תשלום ואנו בתחנת הניסיונות מאמינים בעבודה משותפת ומפרה בין חוקרי המו"פ והחקלאים.

 

מרכז משתלמים בחקלאות

אלון מלכיאור
מרכז משתלמים בחקלאות
08-6557919 , שלוחה 113
050-6203004

לאחרונה החל מו”פ רמת הנגב בהליך להקמת מרכז בינלאומי להכשרה מעשית בחקלאות מתקדמת.

מטרת המרכז: הכשרה עיונית ומעשית בחקלאות מתקדמת של משתלמים ממדינות שונות בעולם שבהן החקלאות אינה מפותחת. המרכז עובד בשיתוף פעולה מלא עם המוסדות האקדמיים שמהם מגיעים המשתלמים.