טבלת אנשי קשר - לשכת ראש המועצה
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
ערן דורון ראש המועצה 08-6564152 050-5545502 08-6564100 eran@rng.org.il
מירי טוכטרמן מנהלת הלשכה ואחראית אישורי תושב 08-6564152 08-6553296 mirit@rng.org.il
שירה אברהמי דוברת המועצה 08-6564194 052-3849631 08-654100 shiraa@rng.org.il
עו"ד דפנה כהן מנהלת מחלקת גיוס 054-5696833 08-6564100 daphna@rng.org.il
נטע שחם עוזרת ראש המועצה 08-6564194 054-9732723 natas@rng.org.il

 

לשכת ראש המועצה עוסקת בניהול כולל של ענייני המועצה . קביעת מדיניות וסדרי עדיפויות לטווח הארוך והקצר, קידום וייצוג יעדי המועצה, הישובים והאזור בפני רשויות המדינה, קיום ישיבות מליאה, העברה
שוטפת של מידע לתושבים ולגופים ציבוריים וקיום קשר עם התושבים ונציגויות הישובים.

 

יומנו של ראש המועצה פתוח לציבור- לצפייה לחצו כאן