חברי הועדה:

  1. נועם אביטל
  2. אלון צדוק
  3. צחי רם
  4. שי זינדרמן
  5. יורם דרור