על פי נותני משרד הפנים, אוכלוסיית רמת הנגב מונה 7,403 נפש, נכון למאי 2018

שם היישוב

מספר תושבים

אשלים

604

באר-מילכה

187

טללים

520

כמהין

221

מדרשת בן גוריון

1,759

מחנה טלי

331

מרחב עם

501

משאבי שדה

591

ניצנה

201

נצני סיני

309

עזוז

87

רביבים

937

רתמים

587

שדה בוקר

554

שלווה במדבר

14

סה"כ

7403