על פי נותני משרד הפנים, אוכלוסיית רמת הנגב מונה 7,843 נפש, נכון לנובמבר 2020

שם היישוב

מספר תושבים

אשלים

673

באר-מילכה

206

טללים

611

כמהין

240

מדרשת בן גוריון

1,801

מחנה טלי

269

מרחב עם

589

משאבי שדה

612

ניצנה

189

נצני סיני

326

עזוז

86

רביבים

939

רתמים

701

שדה בוקר

587

שלווה במדבר

14

סה"כ

7,843