ועדה סטטוטורית הנבחרת על ידי המועצה מבין חברי המליאה.

תפקידיה העיקריים הם לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולות הוועדות השונות ולפקח עליהן, לוודא כי החלטות המליאה והוועדות השונות יבוצעו כדין, וכן למלא כל תפקיד אחר שמטילה עליה מליאת המועצה.

 

חברי הנהלה

  1. ערן דורון יו"ר המועצה
  2. צביקה טוכטרמן
  3. ארז לב-רן
  4. איתן כהן
  5. דוד בן לולו
  6. אליאסף פלמר