הוראה לחיוב כרטיס אשראי

אני, החתום מטה 

 

נותן/ת לכם בזאת הוראה לחיוב כרטיס האשרי בסניפכם בגין * שדה חובה

אישור פרטי ההרשאה * שדה חובה

 

כרטיס לחיוב: 

Browser not supported