הוראה לחיוב כרטיס אשראי

אני, החתום מטה 

כפי שמופיע בחשבון הבנק

 

נותן/ת לכם בזאת הוראה לחיוב כרטיס האשרי בסניפכם בגין * שדה חובה

עבור תשלום בהוראת קבע מתקבלת הנחה של 2% בארנונה

אישור פרטי ההרשאה * שדה חובה

 

כרטיס לחיוב: 

יש לציין 4 ספרות בלבד

ב 4 ספרות

Browser not supported

נא לחתום בידכם/ן