פנוי אשפה

באחריות האגף לפנות אשפה ביתית בישובי המועצה. ימי הפינוי קבועים לכל ישוב. פינוי האשפה מתבצע ע"י צוותי המועצה וע"י קבלן חיצוני.

 

פינוי גזם ואשפה גושית

המועצה מפנה גזם ואשפה גושית מהישובים על פי הצורך ודואגת לריסוק הגזם.

הכתובת לפניות תושבים בעניין פינוי פסולת לסוגיה היא אגף שפ"ה וסביבה – יעל 08-6564137