תפקידי המחלקה

  • ניהול מערך המחשוב במועצה ומתן פתרונות לצורכי המחשוב של המועצה ועובדיה.
  • קידום עובדים בתחום המחשוב, הדרכות מחשבים לעובדים.
  • ניהול אתר האינטרנט של המועצה.
  • קידום נושא הדיגיטל.