צוות האגף

טבלת אנשי קשר - צוות האגף
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
שירה מור יוסף מנהלת האגף, מהנדסת המועצה והועדה המקומית 08-6564186 050-7554171 shiram@rng.org.il
אוה ליפשיץ עוזרת מהנדסת המועצה 08-6564175 054-9788379 08-6564167 ava@rng.org.il
יובל גולדסמן מזכירת אגף הנדסה 08-6564178 08-6564167 mhandasa@rng.org.il
ברני רוזנפלד מנהל תחום תכנון ו- GIS , אחראי נגישות במועצה 08-6564106 054-7279277 berni@rng.org.il

מחלקת בינוי ופיתוח

טבלת אנשי קשר - מחלקת בינוי ופיתוח
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
לאונל מוריליו מנהל פרוייקטים 08-6564102 050-8548646 08-6564167 Leonel@rng.org.il
צורית חפר מנהלת תיאום ובקרה 08-6564119 050-6882922 08-6564167 tsurit@rng.org.il
דניאל אלקיים רכזת תחום תכנון 08-6564198 050-6436794 08-6564167 danielle@rng.org.il

הועדה המקומית לתכנון ובניה

טבלת אנשי קשר - הועדה המקומית לתכנון ובניה
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
הילה שליש מנהלת הועדה המקומית 08-6564129 050-6562539 08-6564188 hilla@rng.org.il
אלונה חובב מידענית הועדה המקומית ובודקת היתרים 08-6564142 08-6564188 vaada@rng.org.il
דוד כהן מפקח הועדה ורישוי עסקים 08-6564170 050-6568044 08-6564100 davidc@rng.org.il

אגף הנדסה והתיישבות אחראי לביצוע ויישום מדיניות המועצה לצמיחה דמוגרפית בתחומי התכנון ההנדסה הבינוי
הפיתוח והתשתיות הציבוריות של המועצה ובישוביה.
לשם כך:
– הוא מקיים קשר שוטף עם משרד השיכון וגורמים ממלכתיים ואחרים לאיגום משאבים.
– אחראי על ניהול והקמה של מבני ומוסדות ציבור במסגרת מחלקת ההנדסה.
– אחראי על הועדה המקומית לתכנון ובניה
– אחראי על פיקוח בניה
– מלווה תהליכי בינוי קהילתי וצמיחה דמוגרפית לועדות הקליטה והנהלות הישובים (בשיתוף עם המח' לשירותים חברתיים)
– מספק מידע סטטוטורי GIS על כל שטחי המועצה וישוביה
– אחראי על נושא הנגישות – הנחיה ויישום הוראות החוק להנגשת מבני ציבור
– אחראי על מתן רישוי עסק – כל אדם המבקש לפתוח/ להקים עסק חייב ברישוי. טפסים ניתן להוריד מהאתר
. אגרות הרישוי בתשלום .