מטופלים יקרים,

חדש במרפאה,

על מנת להפחית מהעומס על קווי הטלפון,

ניתן לקבוע תורים לבדיקות דם ולרופא המשפחה באינטרנט באתר הכללית או באפליקציה.