תזכורת, ניתן עדיין להגיש בקשה  ברשות המיסים למענק הוצאות לבעלי עסקים קטנים בקשור הבא
 https://www.gov.il/he/service/self-employed-additional-grant

יש להגיש את ההצהרה על העמידה בתנאי הזכאות והבקשה למענק הוצאות באזור האישי של רשות המסים, לאחר ביצוע תהליך רישום וזיהוי.