חוגגים ל"ג בעומר בלי מדורות (כמעט)


בלג בעומר אנו ממליצים לא להדליק מדורות ולשמור על כדור הארץ.

אם מדליקים מדורה, ניתן לעשות זאת רק במקום המיועד לכך ולעקוב אחר ההוראות הבאות:

 • יש לפעול לאיחוד מדורות- גם בטיחותי וגם מונע זיהום אוויר מיותר.
 • מדורה המצויה בתוך גומה באדמה- בהתאם לקבוע בתקנה 3(1 )לתקנות אך בכל מקרה לא בשטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
 • מדורה שאינה בתוך גומה- המרחק בין מדורה ליער - יעלה על 300 מטר.
 • לא תודלק מדורה בכל שטח יער וחורש גם אם הוקצה לכך שטח ייעודי.
 • המרחק בין מדורה למתקני גז ודלק- יעלה על 40 מטרים.
 • המרחק בין מדורה לקווי חשמל וטלפון- יעלה על 20 מטרים.
 • המרחק בין מדורה למבנה- יעלה על 50 מטרים.
 • המרחק בין מדורה למדורה אחרת יעלה על 5 מטרים.
 • גודל בסיס מדורה לא יעלה על 3 מטרים. גובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה לא
 • יעלה על 5.1 מטרים מגובה הקרקע
 • מומלץ לתחם את גבולות המדורה באבנים מטעמי בטיחות
 • מומלץ להחזיק בקרבת מקום 2 דליי מים או מטף כיבוי. 
 • חל איסור מוחלט להשליך תרסיסי גז, חזיזים או קליעים למדורה.
 • אין להשאיר מדורה ללא בשגחה.