בהתאם למדיניות השקיפות אותה מקדם ראש המועצה אנו שמחים להציג בפניכם את תקציב המועצה לשנת 2021

לתקציב המפורט  לחצ/י כאן

לצפייה במימוש יעדי תכנית החומש בשנת 2020 לחצ/י כאן

לצפייה ביעדי מחלקות המועצה לשנת 2021 לחצ/י כאן

לצפיה בגרפים לחצ/י כאן

לצפיה בתקציב הועדים לחצ/י כאן