בכל פניה יש לפנות למזכירות המחלקה או לעובד הסוציאלי המטפל בישוב.