המועצה האזורית רמת הנגב הוכרזה על ידי שר הפנים כרשות איתנה

רמת הנגב היא אחת מתוך 24 רשויות בישראל שהוכרזו אתמול (ראשון 16/3/2014)  על ידי משרד הפנים כרשויות איתנות וזאת על פי שורה של פרמטים הקבועים בחוק שאושרו בכנסת.

רשות איתנה היא כזו שלא מקבלת מענקי איזון מהמדינה ואין לה גירעון שוטף. הרשות נבחנת על פי שורה של מדדים שקבע משרד הפנים וקשורים להתנהלותה השוטפת. החוק החדש, מאפשר לרשויות האיתנות עצמאות והקלות במספר נושאים בכל הקשור לתלותן בשלטון המרכזי, כמו פטור מהצורך לקבל אישור בעת ביצוע עסקאות מקרקעין; פטור מהצורך לאשר במשרד הפנים את תקציביהן ופטור מהצורך לקבל אישור למחיקת חובות כלפיהן.

בתגובה להודעת שר הפנים , אמר ראש המועצה "אני גאה בהישגה של רמת הנגב ורואה בהגדרה זו הבעת אמון מצד המדינה להתנהלותה התקינה של המועצה במשך שנים רבות"