אגף הנדסה והתיישבות: פרוייקטים בתמונות – ינואר 2018

אגף הנדסה והתיישבות: ספירת מלאי, והיד עוד נטויה – ספטמבר 2014