אגף הנדסה והתיישבות שמח להציג את מגוון הפרוייקטים המתבצעים ברחבי המועצה.
סיכום שנת 2017 ותחילת 2018: