כמויות פסולת שהועברו למחזור – רמת הנגב 2018

נתוני איסוף פסולת- נכון לשנת 2018

פלסטיק

14.8  טון

נייר עיתון ונייר לבן

22.3 טון

קרטון

218  טון

זכוכית

19.93 טון

חומר אורגני לקומפוסט

300  טון

גזם

600  טון

 

סה"כ , 1175 טון למחזור.

סה"כ פסולת להטמנה 10,195.81 טון.
סה"כ פסולת הטמנה, מחזור והשבת משאבים : 11,370.81 טון.