הלימודייה היא מסגרת בלתי פורמלית הנותנת מענה חברתי-לימודי ומעשירה את עולמם של הילדים לאחר שעות בית הספר. הלימודיה נמצאת באחריות משותפת של המחלקה לשרותים חברתיים ומחלקת החינוך, מיועדת לילדי פתחת ניצנה וממוקמת במושב קדש ברנע.

 

צוות הלימודייה כולל מדריכה ואם בית. צוות מקצועי אחראי: רותם כרמי – עובדת סוציאלית; דורית דלריאה – קב"סית.
שעות פעילות: ימים א'-ה' בשעות אחר הצהריים, ובימי ו' בשעות הבוקר. בנוסף, פועלת הלימודייה חלקית בחופשות בשעות הבוקר.

 

לימודיית קדש ברנע – 08-6579113