חדשות

השר להגנת הסביבה, אבי גבאי וצוותו הגיעו לביקור עבודה ברמת הנגב

ביקור השר לאיכות הסביבה אבי גבאי 29.3.2016. צילום אדוה לויד

בפני השר הוצגה המועצה על המרחבים הגדולים שבתחומי שיפוטה אשר מרביתם שיטחי אש ושמורות טבע , דבר שמחייב ויתורים ופשרות כדי לאפשר לישובי המועצה לגדול.


 

בפני השר הוצגה המועצה על המרחבים הגדולים שבתחומי שיפוטה אשר מרביתם שיטחי אש ושמורות טבע , דבר שמחייב ויתורים ופשרות כדי לאפשר לישובי המועצה לגדול.
עוד נדונו פתרונות קצה לאשפה ופסולת, חובות המשרד למועצה בגין פעולות שהמועצה מבצעת והמשרד התחייב לתיקצובן כמו ריסוס נגד זבוב החול, תיקצוב פעילות לעידוד הפרדה לשני זרמים.
בתום ישיבת העבודה יצאנו עם השר לביקור באתר הסולרי המוקם ליד אשלים. השר, שלא הכיר את הפרוייקט, הביע את התפעלותו הרבה מקצב התקדמותו.