תערוכה בגלריית "הגבעה" במשאבי שדה

תערוכה דנית שטיימן במשאבי שדה