סדרים ונהלים

שימו לב!!!

 

 • רישום מוקדם לחוגים השנתיים, אינו כרוך בדמי רישום.
 • דמי רישום על סך 250 ₪ לחוגים ולפעילויות השנתיים יגבו החל מה- 20.9.2016 בעבור כל משתתף.
 • רישום לקורסים קצרים וסדנאות, אינו כרוך בדמי רישום.
 • במקרה של ביטול השתתפות בחוג לא יוחזרו דמי הרישום.

 

מועדי הלימודים

 

 • תחילת הלימודים ביום א' ה- 4.9.2016. אלא אם צוין אחרת בפרסום לחוג.
 • סיום פעילות החוגים ביום א'  28.6.2017

 

מדיניות פתיחת חוגים/ קורסים

 

 • פתיחת חוג/ קורס מותנית במספר מינימאלי של משתתפים.
 • במידה ולא יפתח חוג/קורס יוחזרו דמי הלימוד במלואם.
 • במידה ובמהלך השנה ירד מס' המשתתפים בקבוצה מתחת למינימום, תופסק פעילותה ויוחזר הסכום היחסי.

 

נהלי הרשמה ותשלום

 

 • הרישום והתשלום לחוגי המתנ"ס הינם לכל תקופת הפעילות.
 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי, מזומן או בהמחאה לפקודת מתנ"ס רמת הנגב.
 • חברי קיבוצים (משאבי שדה ושדה בוקר) יוכלו לשלום באמצעות הקיבוץ.
 • משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה, הכולל: רישום פרטי הנרשם ע"ג טופס הרשמה ותשלום במחלקת הגבייה.
 • רישום לחוגי אלר"ן מותנה בהתחייבות לתשלום עבור חודש לימוד אחד, ללא החזר כספי גם במקרה של הפסקת השתתפות במהלכם.

 

עלות הפעילויות השנתיות

 

 • העלות המצויינת עבור כל חוג הינה שנתית, נקבעת ע"פ תחשיב שנתי בו כלולים חופשות וחגים על פי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס להיתכנות ביטולים בלתי מתוכננים.
 • העלות אינה חודשית ולא תיבחן ככזו.
 • לכל קבוצה יתקיימו מינימום 32 מפגשים שבועיים / 64 מפגשים דו שבועיים במהלך שנת הלימודים.
 • במידה ולא יתקיים מס' מינימום זה, יוחזרו תשלומים בהתאם לנדרש.
 • לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות התלמיד בשיעורים בודדים או רציפים.

 

מועד הצטרפות לחוג תשלום באחוזים מהעלות השנתית
ספטמבר-נובמבר 100%
דצמבר 90%
ינואר 80%
פברואר 70%
מרץ 50%
אפריל-יוני 40%

 

החזר כספי בעבור ביטול השתתפות בחוג

 

 • לכל נרשם לחוג שנתי, זכות ניסיון בשני השיעורים הראשונים, במידה והחליט לא להמשיך והודיע על כך בכתב למתנ"ס, יוחזר מלוא התשלום.
 • הפסקת פעילות במהלך שנת הלימודים אפשרית רק באמצעות הגשת בקשה בכתב למזכירות המתנ"ס בפקס או במייל. מסירה בע"פ על הפסקת השתתפות ו/או אי הופעה לפעילות, לא תחשב הודעה על הפסקת השתתפות.
 • מועד אחרון להגשת בקשת ביטול השתתפות בחוג/ פעילות הינו עד לתאריך  31.3.2017, לאחר תאריך זה לא יינתן החזר כספי עקב הפסקת השתתפות.
 • בקשת ביטול חוג (בכתב) תכנס לתוקף החל מסוף החודש של מועד בקשת הביטול.
 • בקורסים וסדנאות קצרים לא יינתן החזר כספי לאחר המפגש השני.
 • לא יינתן החזר כספי עבור ביטול השתתפות רטרואקטיבי .

 

 

החזר כספי בגין ביטול השתתפות אחוזי החזר מהעלות השנתית
לאחר שני שיעורי נסיון 100%  * למעט אלר"ן
לאחר חודש השתתפות 90%
לאחר שני חודשי השתתפות 80%
לאחר שלושה חודשי השתתפות 60%
לאחר ארבעה חודשי השתתפות 50%
לאחר חמישה חודשי השתתפות 40%
לאחר שישה חודשי פעילות לא יינתן החזר כספי

 

 

דגשי נהלי אלר"ן

 

 • אלר"ן מחויבת בקיום מינימאלי שנתי של 32 שיעורים (למתחילים בספטמבר).
 • פעילות משותפת של אלר"ן (קונצרט, סדנא, פעילויות העשרה וכו') נחשבת כשיעור.
 • היעדרות ביוזמת התלמיד (מכל סיבה) השיעור ייחשב כשיעור שהתקיים, יחד עם זאת ייעשה מאמץ להחזירו (יתבקש סיוע הורים בהסעות על פי צורך).
 • פרישה מחוגי אלר"ן בתחילת השנה תתאפשר לאחר חודש ניסיון אחד בתשלום מלא , גם אם בפועל
  לא יתקיימו כל השיעורים בחודש זה (הזיכוי הכספי יינתן על יתר השנה).

 

 

בדיקות רפואיות

 

 • ספורטאים המשתתפים בקבוצות תחרותיות מחוייבים בביצוע בדיקה במכון לרפואת ספורט.
 • הבדיקה תתבצע באופן פרטי. אישור המכון לפעילות ספורט יימסר למאמן הקבוצה או למחלקה לספורט והעשרה – מתנ"ס רמת הנגב.
 • מומלץ לכל העוסקים בספורט, גם אם אינו תחרותי, לבצע בדיקה במכון לרפואת ספורט.

 

הנחות

 

 • לשני משתתפים בחוגים מאותה משפחה, או למשתתף בשני חוגים תינתן הנחה בגובה 10% הנחה לחוג השני (הזול מביניהם)
 • 5% הנחה לאזרח ותיק (כנגד הצגת תעודה) על רישום לחוגי המתנ"ס למעט חמישי בבוקר וטיולי ותיקים. (אין כפל הנחות)

 

לבירורים

 

מחלקת הגבייה 08-6564121 – אורן orenm@rng.org.il
מזכירות מתנ"ס:
אלונה – 08-6564194 | alonam@rng.org.il
סיגל – 08-6564162 | sigal@rng.org.il