קבורה / אזכרה (יארצייט) / קדיש

קבורה

 

 • טיפול בנפטרים והבאתם לקבורה.
 • טיפול בהוצאת המסמכים, תעודת פטירה ורישיון קבורה, במידת הצורך.
 • תיאום העברת הגופה לחדר טהרה שבבית הטהרה בבית העלמין בבאר-שבע וקביעת מועד לוויה יחד עם בני המשפחה.
 • אביזרים (אלונקה, כיסוי בד שחור רקום, כיפות, סידורים וכו').
 • עריכת טקס הלוויה, אמירת קדיש ואל מלא רחמים.

 

מאגר בתי עלמין >>

פטירה וקבורה באתר משרד הדתות >>

 

קדיש

 

 • סידור לאמירת קדיש לנפטר במקום שאין בנים או שאין אפשרות לומר קדיש.

 

אזכרה (יארצייט)

 

 • עריכת האזכרה במניין, לצורך אמירת קדיש.
 • הזכרת נשמות במועדים מיוחדים.
 • תרגום יום השנה (או להבדיל, ימי הולדת) מהתאריך הלועזי לתאריך העברי, החל משנת תר"ס (על פי לוח ל-120 שנה).

לוח שנה עברי לועזי >>

 

מן המקורות

 

הקבורה היא טמינת הגוף המת באדמה, כפי שנאמר "עפר אתה ואל עפר תשוב" (בראשית ג', יט'). התורה מקדישה מקום נכבד לנושא הקבורה, במיוחד בארץ ישראל, ומדגישה את החובה לנהוג כבוד במתים – החל מסיפור קבורתה של שרה אמנו על ידי אברהם אבינו, דרך קבורתה של רחל בדרך אפרת, היא בית לחם, ועד למנהגי קבורה שהחלו בתקופות קדומות ועד ימינו.

 

הלכות ומנהגים

 

 • נהגו לקבור את הנפטר מיידית ככל שניתן, כחלק מכבוד המת.
 • נהגו להספיד את המת ולהזכיר את מעשיו הטובים.
 • נהגו לקבור מתים יהודים בבגדי בד פשוטים (תכריכים) ולא בבגדי פאר.
 • נהגו לקבור את הגופה ללא ארון.
 • נוהגים שהבנים והאחים אומרים קדיש על הנפטר.