פדיון הבן

  • איתור כהן אשר יערוך את הטקס.
  • חמישה מטבעות כסף טהור, לצורך הפדיון.

 

מה ומתי?

 

על פי המסורת היהודית, פדיון הבן הוא טקס אשר חוגגים לבנים בכורים בהיותם בני 31 יום. נהוג לערוך את הטקס ברוב עם וללוות אותו בסעודה חגיגית. בטקס פודה אביו של התינוק את בנו על ידי תשלום חמישה מטבעות כסף טהור הנמסרים לידי אדם שהוא כהן.

 

מן המקורות

 

מקורו של הטקס מצוי במקרא: לפי המסורת, הבנים הבכורים שייכים לאלוקים, כדברי הפסוק: "קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא" (שמות יג', ב'). לכן, בהיות הבכור בן חודש (פרק זמן המוציא אותו מספק חשש נפלים), פודה אותו אביו בחמישה שקלי כסף מהכהן, כמו שכתוב: "אך פדה תפדה את בכור האדם, ופדויו מבן חודש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש" (במדבר יח', טו', טז').

 

  • פדיון הבן הוא עניינו של אבי התינוק ולא של אמו. למרות זאת, אם אביו לא עשה או לא יכול לעשות זאת מכל סיבה שהיא – תעשה זאת האם.
  • אם לא נעשה לו פדיון בינקותו, יוכל לעשות בעצמו כאשר יגיע לגיל "בר מצווה", עד 120.

 

אולי יעניין אתכם לקרוא עוד על: