כשרות

כל עסק בענף המזון – מטבחי מוסדות, אכסניות נוער, מסעדות, מזנונים, קייטרינג וכו' – אשר מעוניין בתעודת הכשר, יפנה אל הרב לסידור ענייני הכשרות במקום ולקבלת תעודת הכשר.

 

איך זה עובד?

 

 • קובעים פגישה בבית העסק כדי לבדוק מקרוב את צרכי הכשרות במקום.
 • מקבלים נוהל כשרות מתאים לעסק וחותמים עליו.
 • קובעים את סידור הפיקוח וההשגחה על ידי משגיח כשרות.
 • מקבלים תעודת הכשר מהרבנות האזורית רמת הנגב, החתומה על ידי הרב.
 • תוקף התעודה הוא לכל שלושה-ארבעה חודשים.
 • אגרת הכשרות השנתית לעסק תשולם למועצה. האגרה נקבעת על ידי הרשות הארצית לענייני דת (משרד הדתות).

 

מידע נוסף

 

 • ניתן להכשיר גם מטבח פרטי לכל אדם המעוניין לשמור על מטבח כשר.
 • ניתן לסדר כשרות מהודרת "גלאט" לקבוצות חרדיות המעוניינות בכך.
 • כשרות בחו"ל: ניתן להשיג מידע ספציפי על כשרויות של בתי אוכל ברחבי העולם (מסעדות, מלונות וכו') – בתיאום מראש.

 

מן המקורות

 

"אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ונטמאתם בם כי אני ה' אלוקיכם, והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרמש על הארץ" (ויקרא, יא', מג').

בכל דור ודור שמרו היהודים והעלו על שולחנם רק מאכלים כשרים, ומאידך שמרה הכשרות על קדושתו וייחודו של עם ישראל ועל אופיו וזהותו של היהודי. ואכן עד היום, רבים הם המקפידים על כשרות המזון.

 

כשרות בחקלאות

 

מגדלי ירקות ופירות

 •  ירקות: ניתן לקבל אישור על הפרשת תרומות ומעשרות, המיועד לבתי אריזה או לכל דורש. יש לתאם את הנושא מראש עם רב המועצה.
 • פירות: ניתן לקבל אישור על הפרשת תרומות ומעשרות. כמו כן, ניתן לקבל אישור על פירות ללא חשש ערלה, כלומר: עץ המניב פרי בתוך שלוש שנים מיום נטיעתו – אסור לאכול מפירותיו עד לשנה הרביעית. אישור זה נדרש במחלקות הכשרות בבתי אריזה ולכל דורש.

 

בעלי רפתות – מגדלי בקר

 • לצורך שחיטת הבקר במשחטות, יש צורך באישור על הבקר הזכר שאינו בכור. לשם כך, יש צורך לחתום על אישור למכירת המבכירות לגוי ולקבל אישור על כך. יש לתאם את הנושא מראש. ניתן לסייע בסידור הולם לפיקוח על המבכירות אשר יתאים גם לארגונים כשרים למהדרין.

 

שחיטה

 • בתיאום מראש ניתן לשחוט בקר, צאן או עופות + ניקור החלב מהבשר.

 

אולי יעניין אתכם לקרוא גם על: