בתי כנסת

  • הדרכה וסיוע בהקמת בית כנסת במבנים קיימים וסיוע בציוד ובתשמישי הקדושה הדרושים, כולל ספר תורה, תיבה, ארון קודש, סידורים, חומשים וכו'.
  • ארגון תפילה בימים הנוראים (ר"ה ויוהכ"פ).
  • סידור מנין (10 מתפללים) לצורך התפילות בחגים.
  • סידור חזן לתפילות ולתקיעת שופר.
  • ברכת "הגומל" – אדם שיצא מסכנה מברך בשעת קריאת התורה בבית הכנסת ברכת הודאה לקב"ה, הגומל לחייבים טובות.
  • בכל ראש חודש אנו עורכים את תפילת שחרית של ראש חודש באחד מבתי הכנסת באזור. כל המעוניין מוזמן להתקשר לרב.

 

מן המקורות

 

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" – מיום שחרב בית המקדש לא זזה שכינה מישראל, ובכל הדורות היה בית הכנסת "בית מקדש מעט", שבו מתאספים יהודים להתפלל אל ה' או ללימוד בצוותא. בכל שמחה, או חלילה להפך, שפכו היהודים שם את שיח ליבם, ומאחורי כל בית הכנסת קיים סיפור הקמתו. מאז ועד היום רבים

 

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם " – מיום שחרב בית המקדש לא זזה שכינה מישראל, ובכל הדורות היה בית הכנסת "בית מקדש מעט", שבו מתאספים יהודים להתפלל אל ה' או ללימוד בצוותא. בכל שמחה, או חלילה להפך, שפכו היהודים שם את שיח ליבם, ומאחורי כל בית הכנסת יש את סיפור הקמתו. מאז ועד היום רבים הם בתי הכנסת בארץ ובתפוצות, וגם ברמת הנגב.