ברית מילה

  • יעוץ לבחירה ואיתור של מוהל מוסמך מטעם הרבנות הראשית לישראל ומשרד הבריאות.
  • סיוע בהבאת מוהל לשבתות וחגים (כאשר יום הברית ביום השמיני חל בשבת או בחג).
  • הבאת "כסא של אליהו" (כסא גבוה לישיבת הסנדק).
  • ארגון הלימוד בלילה שלפני הברית בבית ההורים, הנקרא "ברית יצחק" – למעוניינים.

 

בחירת מוהל – אתר מכון עיתים

רשימת מוהלים – אתר יולדת

 

מקור המנהג

 

מקורה של הברית הוא בציווי האלוהי לאברהם אבינו: עם הכרזתו כאבי האומה היהודית, כרת ה' איתו ברית עולם – היא ברית המילה, ונצטווה למול את בנו יצחק ואת כל צאצאיו הזכרים, כנאמר "זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, המול לכם כל זכר" (בראשית יז').

 

ואכן במשך כל הדורות הפכה הברית לקשר המשמעותי ביותר בין עם ישראל לה', ויהודים מסרו את נפשם על קיום מצווה זו. מאידך שמרה המצווה על ייחודו של עם ישראל ומנעה את התבוללותו וטמיעתו בין העמים.

 

ביום השמיני ללידת תינוק זכר מקיימים את טקס ברית המילה: מוהל מומחה מסיר את הערלה מבשרו של הרך הנולד – ומכניס אותו בכך בבריתו של אברהם אבינו. הברית מסמלת את יהדותו של הנימול ואת הקשר העמוק, שאי אפשר לנתק, בין היהודי לבין ה'.

 

מנהגים

 

  • נהוג לחוג את הטקס ברוב עם ובסעודה חגיגית.
  • בטקס הברית מכריזים על שמו של הרך הנולד.
  • יש הנוהגים לקיים ליל שימורים בלילה שלפני הברית ולומדים תורה ליד מיטתו של התינוק.
  • יש הנוהגים להזמין קרובים וידידים בערב שבת שלאחר הלידה ולפני הברית, לאחר סעודת שבת, (הנקרא "שלום זכר"), ומגישים בין היתר גרגירי חומוס עגולים – סמל למחזוריות החיים.
  • נוהגים לכבד ידידים וקרובים בנשיאת התינוק מאמו אל המוהל.