שאלות ותשובות

 [wptabs type="accordion" mode="horizontal"][wptabtitle] למה צריך להפריד אשפה?[/wptabtitle] [wptabcontent]מידי שנה נאספים כ 45,000 טון אשפה. 70% מהאשפה מועברת להטמנה,ההטמנה מזהמת את המים הקרקע והאוויר ופוגעת באיכות הסביבה. היום כולם מבינים כי יש למצוא פתרון חלופי להטמנת האשפה. המשרד להגנת הסביבה מוביל מהלך ארצי לצמצום שטחי ההטמנה וצמצום נפחי הפסולת. רעננה המציבה את עצמה כעיר בת קיימא מצטרפת למהלך הארצי להפרדת אשפה. הפרדה טובה של מרכיבי הפסולת השונים תאפשר שימוש חוזר וצמצום כמות האשפה שאנו מטמינים באדמה. [/wptabcontent]

[wptabtitle] מהי קיימות?[/wptabtitle] [wptabcontent]קיימות הינה מצב בו פעילותנו כיום אינה פוגעת ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם ורצונותיהם. קיימות מקומית הינה יישום של רעיון הקיימות ברמה המקומית. יישוב מקיים הינו יישוב בו רמת החיים של האזרחים מבוססת על כיבוד גבולות יכולת הנתינה וההתחדשות של הטבע, , על כלכלה בת-קיימא, על דאגה לבריאות והקפדה על איכות האדמה, האוויר והמים.[/wptabcontent]

[wptabtitle] למה חשוב להשתתף במהלך ההפרדה?[/wptabtitle] [wptabcontent]חשוב להיות חלק מהמהלך מכמה סיבות:

א. שמירת על הסביבה וטפול מושכל במשאבי הטבע משפיעים ישירות על בריאותינו ובריאות ילדינו ואיכות החיים שלנו ושל הדורות הבאים.

ב. ההפרדה היא פשוטה ולא כרוכה במאמץ רב אך השפעתה על הסביבה רבה.

ג. לנו כיחידים יש הזדמנות להשפיע ולשפר את איכות החיים שלנו ושל משפחתנו.

ד. רמת נגב מובילה מהלך חשוב ברמה המקומית אך גם למאמץ הלאומי ואף מאפשר לנו להיות חלק ממגמה עולמית לטפול נכון באשפה.

[/wptabcontent]

[wptabtitle] מה הקשר בין אשפה לפליטת גזי חממה?[/wptabtitle] [wptabcontent]אחד המקורות של  פליטת גזי חממה הינו אשפה. האשפה המעורבת, אינה מתפרקת כראוי ובתהליכי תסיסה אנארובים – פירוק ללא חמצן – כפי שקורה במטמנות, נפלט גז מתאן (CH4), שהוא גז חממה חזק פי 21 מפחמן דו חמצני CO2. הפרדת האשפה וטיפול נפרד באשפה האורגנית מאפשר הפיכתה למשאב (דשן או ביו גז).  וכן טיפול מיטבי באלמנטים ברי המחזור באשפה היבשה. [/wptabcontent]

[wptabtitle] מהי אשפה אורגנית?[/wptabtitle] [wptabcontent]אורגני הוא כל דבר שמגיע מן הטבע . אשפה אורגנית או אשפה מתכלה היא סוג של אשפה, שמקורה על פי רוב בצמחים או בחיות. אשפה אורגנית ניתנת ברובה לפירוק על ידי אורגניזמים חיים כגון חרקים, בקטריות ועוד. טיפול יעיל באשפה אורגנית הוא הפיכתה לרקבובית (קומפוסט). בתהליך קומפוסטציה אירובי (הכולל חמצן) מתפרקת האשפה האורגנית באופן יעיל. הרקבובית כוללת מינרלים וחומרים אחרים המועילים לצמיחה של צמחים.[/wptabcontent]

[wptabtitle] מהי קומפוסטציה?[/wptabtitle] [wptabcontent]קומפוסטציה היא תהליך הייצוב של חומר אורגני בתנאים אווירניים (אירוביים) ונוכחות מים, כאשר יש עדיפות גדולה לחומר גלם מאשפה מופרדת במקור. תוצר התהליך הוא דשן אורגני שמיושם בחקלאות ובגינון. בהליך הקומפוסטציה מתבצעת האצת פרוק הרכיבים האורגניים באשפה על ידי מיקרואורגניזמים, בתנאים של נוכחות חמצן ומים. התוצר המתקבל הינו קומפוסט. קומפוסט מחומר אורגני מופרד במקור יכול להימכר כמוצר איכותי במחיר גבוה.התהליך כולל ארבעה שלבים והוא נמשך 6-3 חודשים. בתהליך המסחרי קיימות מספר שיטות כאשר ברובן התהליך הופך אשפה אורגנית לקומפוסט באמצעות היפוך ואוורור מאולץ.[/wptabcontent]

[wptabtitle] מי קבע את צבעי הפחים?[/wptabtitle] [wptabcontent]על מנת להקל על התושבים בהפרדת האשפה, החליט המשרד להגנת הסביבה על צבעים מוסכמים שילוו את המהלך בכל הארץ. פח חום לאשפה הרטובה, פח ירוק לאשפה היבשה.[/wptabcontent]

[wptabtitle] למה צריך פחים נפרדים?[/wptabtitle] [wptabcontent]במצב הקיים, שבו כל האשפה נאספת בכלי אצירה אחד, מרכיבי אשפה בני המחזור מתערבבים במרכיבי האשפה האחרים באופן שלא ניתן להפרידם או שהפרדתם כרוכה בעלויות גבוהות שפוגעות באיכות החומרים הממוחזרים ובכדאיות המחזור. הפרדת מרכיבי האשפה השונים מקלה על מיון האשפה, מאפשרת את הגדלת הכמות הממוחזרת ומקטינה את עלויות המחזור.

[/wptabcontent][wptabtitle] באילו ימים יפנו את האשפה?[/wptabtitle] [wptabcontent]האשפה האורגנית תפונה בימים ראשון וחמישי ואילו האשפה היבשה תמשיך להיות מופנה במועדים הרגילים.[/wptabcontent]

[wptabtitle] האם הפרדת אשפה בבית מחליפה את מתקני האיסוף הפזורים בישובים?[/wptabtitle] [wptabcontent]לא. עיקר מטרת הפרדת האשפה בבית הינה הפרדת האשפה הרטובה – האורגנית מכלל האשפה. יש לאסוף בנפרד מוצרים ברי מיחזור – בקבוקים, סוללות ודיסקים, זכוכית , מוצרי מתכת ואלקטרוניקה קרטון ורעילה ולהשליכם למיכלי האיסוף האזוריים. איסוף פסולת ברת מיחזור באופן נפרדת מייעלת את הליכי המחזור ומפחיתה את האשפה המועברת להטמנה. [/wptabcontent]

[wptabtitle] למה לא בכל המועצה?[/wptabtitle] [wptabcontent]מהלך הפרדה במקור הינו חדשני מסוגו לא רק ברמת נגב אלא בכל הארץ. מדובר במבצע לוגיסטי מורכב שכולל הדרכת תושבים, תשתיות איסוף אשפה, פיזור של כלי אצירה מתאימים ועוד. התקדמות בשלבים תאפשר לנו להטמיע את הנושא באופן המיטבי מישוב לישוב תוך כדי למידה והשתפרות.[/wptabcontent]

[wptabtitle] איך אדע מה לעשות?[/wptabtitle] [wptabcontent]בכל משך המהלך, על פי התקדמות מישוב לישוב כל משק בית ועסק יקבלו הדרכה מלאה מנציגי "עמותת ארץ כרמל" כדי לדעת מהי אשפה אורגנית, ומהי אשפה יבשה. בנוסף, כל משק בית יקבל פח קטן שישמש אותו לאיסוף האשפה הרטובה מכלל האשפה. שאר האשפה תאסף לפח היבש.. פשוט וקל להפריד אשפה![/wptabcontent]

[wptabtitle] איך יודעים לאן הולך מה?[/wptabtitle] [wptabcontent] צוות ההדרכה שיגיע לבתים יסביר לאן מושלכת כל אשפה . בנוסף כל משפחה תקבל עלון הסברה ומגנט, אותם ניתן לסרוק, כמו כן, ניתן למצוא את הברקוד על המדבקות שמודבקות על הפחים. לאחר סריקת הברקוד תיפתח רשימה נרחבת של אשפה עם ההכוונה להיכן לזרוק אותה. בכל שאלה ניתן לפנות ליחידה הסביבתית בטלפון 08-6564137 או במייל hafrada@rng.org.il[/wptabcontent]

[wptabtitle] ואם יש לי התלבטות לגבי פריט מסוים?[/wptabtitle] [wptabcontent]באתר המועצה תחת סרגל היחידה הסביבתית מפורסמת רשימה ארוכה של סוגי האשפה ולאן משליכים אותם. בנוסף, ניתן לסרוק את הברקוד אשר נמצא על הפחים ודרכו להגיע לרשימה נרחבת שתעזור לכם להחליט לאן זורקים כל דבר. [/wptabcontent]

[wptabtitle] האם יש בקרה על המהלך?[/wptabtitle] [wptabcontent]במשך כל מהלך ההפרדה תתבצע בקרה של צוות מומחה לעניין איכות וכמות ההפרדה. הבקרה תתבצע הן בחדרי האשפה והן באתר הטמנת האשפה.[/wptabcontent]

[wptabtitle] האם זה יעלה לי?[/wptabtitle] [wptabcontent]לא. המועצה תספק את הפחים הביתיים ואת הפחים לחדרי האשפה. בנוסף יוחלפו פחים פגומים ופחים שאינם מתאימים, זאת ללא עלות מצד התושב.[/wptabcontent]

[wptabtitle] מה זה היטל הטמנה?[/wptabtitle] [wptabcontent]היטל ההטמנה הינו תשלום שמשלמת המועצה לכל טון אשפה המועברת להטמנה. על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה עתיד היטל ההטמנה לעלות בכל שנה בשנים הבאות ולהגיע להיטל בגובה 90 ₪ בתוספת הצמדה בשנת 2015. צמצום כמויות האשפה המוטמנות יפנו תקציבים אותם יהיה ניתן להשקיע בחינוך, תרבות ושיפור חזות העיר[/wptabcontent]

[wptabtitle] האם איסוף נפרד של אשפה ארוגנית יסריח וילכלך לי את הבית?[/wptabtitle] [wptabcontent]לא. המועצה תחלק לכל משפחה פח ביתי עם מכסה לאיסוף האשפה האורגנית. בפח אין לשים שקית, אלא במידת הצורך ניתן להניח חתיכת עיתון בתחתית או נייר סופג אשר יספגו את התשטיפים וימנעו ריח.[/wptabcontent]

[wptabtitle] האם ניתן להשתמש בפח ביתי אחר לאיסוף האשפה האורגנית?[/wptabtitle] [wptabcontent]הפח הביתי שמחולק לתושבים נמצא המתאים ביותר לאיסוף האשפה האורגנית הביתית. יחד עם זאת, אין כל מניעה להשתמש בפח אחר ומלבד שיהיה מופרד משאר האשפה (היבשה).[/wptabcontent]

[wptabtitle] מה לגבי אשפה שלא ניתן להפריד?[/wptabtitle] [wptabcontent]מרבית האשפה ניתנת להפרדה ולהשלכה לפחים נפרדים. במידה ויש ספק או לא ניתן להפריד, עדיף לשים הכל בפח הירוק של האשפה היבשה, כדי למנוע זיהום של האשפה האורגנית.[/wptabcontent]

[wptabtitle] מה קורה במערכות החינוך?[/wptabtitle] [wptabcontent]בכל מערכת החינוך במועצה מתקיימות באופן שוטף תכניות לימוד לקיימות ולאיכות סביבה. הגנים אשר נמצאים בישובים בהם נערך הפיילוט מקבלים הדרכה מיוחדת בנושא הפרדת אשפה. בעתיד, בתי הספר והגנים ,גם הם יפרידו את האשפה וישליכו אותה לפחי אשפה נפרדים.[/wptabcontent]

[wptabtitle] יש לי קומפוסטר בבית, האם להמשיך להפעילו?[/wptabtitle] [wptabcontent]כן. ניתן בהחלט להמשיך ולהפעיל את הקומפוסטר. יחד עם זאת ניתן להשליך לפח החום בשר, חלב ודברים שלא ניתן לזרוק בקומפוסטר. קומפוסטציה במפעל יכולה להתמודד עם חומרים אלו בקלות.[/wptabcontent]

[wptabtitle] למה כדאי לי להשתתף בפרויקט?[/wptabtitle] [wptabcontent]ראשית, זה קל ופשוט להפריד. פעולה פשוטה של כל משפחה תביא לשינוי מבורך באורח החיים ולשיפור איכות החיים ואיכות הסביבה לא רק ברמת נגב אלא בארץ כולה.[/wptabcontent]

[wptabtitle] ואם אני לא רוצה להפריד?[/wptabtitle] [wptabcontent]אנו מאמינים כי איכות החיים והסביבה חשובים לכל תושב במועצה אזורית רמת נגב וכולם ירתמו למהלך זה. הפרדת האשפה אינה דורשת מאמץ מיוחד ולאחר תקופה קצרה היא תהפוך להרגל ולשגרה. למרות שקיימת אפשרות חוקית לחייב את התושבים בכך, אנו מעדיפים לא להפעיל את האכיפה. אנו בטוחים בשיתוף הפעולה של כל התושבים. המחזור הוא מעגלי, הפרדה וטיפול נכון באשפה חוזרת אליך באיכות חיים טובה יותר ובבריאות של משפחתך וסביבתך. גם מבחינה כלכלית – צמצום כמויות האשפה המוטמנות יפנו תקציבים אותם יהיה ניתן להשקיע בחינוך, תרבות וחזות העיר. [/wptabcontent]

[/wptabs]