נתוני איסוף פסולת

נתוני איסוף פסולת

 

ללא שב"ס + צה"ל + מצפה רמון

כמות הפסולת שפונתה למחזור:

202.8 טון נייר, קרטון ועיתון

3.38 טון פלסטיק

45.65 טון זכוכית

4.55 טון מתכת

3.6 טון חומר אורגני רקבובי לקומפוסט

2 טון פסולת ביתית רעילה

סה"כ מחזור / השבה = 261.98 טון

סה"כ פסולת להטמנה 13,844 טון.

 

סה"כ פסולת הטמנה,מחזור והשבת משאבים : 14,150.98 טון

 

ללא שב"ס + צה"ל + מצפה רמון אנו מגיעים ל – 3,923 טון פסולת שנאספה בשנת 2011.