הפרדה ומיחזור ברמת הנגב

  

תכנית אב לאשפה (קובץ PDF להורדה)