נתונים סביבתיים

משרדי היחידה הסביבתית

כתובת: מועצה אזורית רמת הנגב , דואר נע חלוצה 0085515
טלפונים וכתובת מייל:
הילה hilak@rng.org.il |  050-8772888 || עלית alit@rng.org.il | 050-5621600

 

מועדים לעיון במידע
כל יום מהשעה 08:00:15:30- בתאום מראש.

 

תחנות ניטור אוויר

תחנת הניטור באשלים

תחנת ניטור צומת הנגב

 

 

מידע נוסף

 

בוצה מוסמכת, מיוצבת ויבשה 13.1.16

דגימות בקולחים ובבוצות-מט"ש משאבים

פינוי תמלחת, כמותה , איכותה ויעד פינוי

נתוני פליטות גזים מאתר הפסולת אשלים