חדשות סביבתיות

 קומפוסטרים מסובסדים לתושבי המועצה

הגיעו קומפוסטרים: המיכלים באמצעותם ניתן להפוך זבל לדשן כבר כאן!