איסוף אשפה וגזם

פנוי אשפה

 

באחריות היחידה הסביבתית לפנות אשפה ביתית בישובי המועצה. ימי הפינוי קבועים לכל ישוב ורשומים על מכלי האשפה.
פינוי האשפה מתבצע ע"י צוותי המועצה וע"י קבלן חיצוני.

 

לקראת 2013 בכוונת המועצה להציב פחים מיוחדים בישובים לאיסוף והפרדת פסולת במקור: פסולת רטובה ופסולת יבשה. מהלך זה נתמך ע"י המשרד להגנת הסביבה ומטרתו להקטין משמעותית את כמות הפסולת המועברת להטמנה באתר המועצה על יד אשלים.

כבר כיום, היחידה הסביבתית דואגת להצבה של מרכזי הפרדה ומחזור בישובים לסוגי פסולת שונים: בקבוקי פלסטיק, עיתונים, קרטונים, זכוכית, גרוטאות, חלקי אלקטרוניקה, אריזות ביתיות של כימיקליים ("פסולת ביתית רעילה").

 

פינוי גזם

 

המועצה מפנה גזם בחלק מהישובים על פי הצורך ודואגת לריסוק הגזם בישובים אחרים.

הכתובת לפניות תושבים בעניין פינוי פסולת לסוגיה היא היחידה הסביבתית 08-6564137