קצין ביקור סדיר

דורית דלריאה, קצינת ביקור סדיר (קב"סית)
טל': 08-6564187 | דוא"ל: doritde@rng.org.il

 

קצינת ביקור סדיר פועלת מתוקף חוק לימוד חובה וחוק זכויות התלמיד במטרה לממש את
מדיניות משרד החינוך להתמדת התלמידים ומיצוי יכולתם עד לסיום כיתה יב'.

הפעילות כוללת מגוון תחומים: איתור, יעוץ והכוונה, התערבות אינטנסיבית במטרה לחפש את
הפתרונות המיטביים של הנער/ה המותאמים לצרכיו ויאפשרו לתלמיד לממש את כישוריו.

במסגרת העבודה השוטפת מתקיים שיתוף פעולה עם מחלקות השפ"ח, המחלקה לשרותים חברתיים  של המועצה ומנהל מחלקת חינוך. כל זאת, במטרה "להקיף" את הילד מכל כיוון ולאפשר טיפול שוטף ללא "נפילה בין הכיסאות" – עד כמה שניתן.