מלגות לעידוד היצירה

קול קורא לעידוד יוצרים ברמת הנגב

המועצה האזורית רמת הנגב מודיעה בזאת על כוונתה
לחלק מלגות יצירה ליוצרים מתושביה

 

כללי:

 

  1. המלגות נועדות להשתתפות בהוצאה לאור של:
    • ספרים (בתחומי הספרות, השירה, המחקר הספרותי וההיסטורי, התיאטרון, האומנות והדוקומנטציה שמתעדת את אזור רמת הנגב).
    • להצגת תערוכות (ציור, צילום, פיסול וכו') במקומות ציבוריים.
    • להפקת סרטי קולנוע.
  2. תקציב קרן המלגות ליוצרים ייקבע בתקציב המועצה מדי שנה. אם לא חולק כל הסכום בשנת תקציב אחת מסיבה כלשהי, תצורף היתרה מאותה שנה, לסכום שיתוקצב בשנה שלאחריה.
  3. מליאת המועצה ממנה ועדה ציבורית בת שלושה חברים לקרן המלגות עדין קוה – יו"ר, עפרה פיימן, איתן פאר, אריה שורק.

 

קריטריונים לחלוקת המלגות:

 

  1. תושב המתגורר בישובי המועצה לפחות שנתיים.
  2. המלגה תוענק ליוצר אחד או ליוצרים אחדים אשר אין זה עיסוקם העיקרי לפי החלטת הוועדה הציבורית.
  3. יוצר שקיבל מלגה יוכל להגיש בקשה לקבלת מלגה נוספת לאחר 3 שנים מהמלגה הקודמת. לא תחולק מלגה ליוצר אחד יותר משלוש פעמים.
  4. אומן רשאי להגיש רק בקשה אחת בתחום יצירה אחד.
  5. מלגות המועצה נועדו להבטיח הוצאה לאור של היצירה או הצגת התערוכה וזאת בתוך שנה, לכל המאוחר, מיום קבלת המלגה.
  6. הסיוע יינתן ליצירות שהובטחה הוצאתן לאור ע"י הוצאת ספרים מוכרת ולתערוכות שנמצא להן מקום ציבורי להצגתן. בבקשת המלגה יש לציין את הוצאת הספרים או מקום התערוכה העתידית.
  7. מלגה אחת תינתן ליוצר צעיר (בגילאי 18-30) גם אם אין לו תאריך יעד לפרסום.
  8. הוועדה תחלק מלגות גם ליוצרים שפרסמו במהלך השנה הקלנדרית לפני ישיבת הנהלת הקרן.
  9. הוועדה תחלק מלגות גם ליוצרים שפרסמו בשנה קלנדרית קודמת אבל לא הספיקו להגיש בקשה לקרן.

 

לתשומת לב מבקשי המלגות:

 

  1. הבקשה מתייחסת לשנת תשע"ד-תשע"ה – 2014-2015
  2. המועד האחרון להגשת הבקשות: 30/04/2015
  3. המועצה תיתן פרסום להחלטת הוועדה הציבורית. החלטת ועדת מלגות תישלח בכתב לכל פונה (חיובית/ שלילית) במהלך חודש מאי.
  4. על היוצרים למלא טופס בקשה למלגה ולהגיש עבודתם לוועדה (כתב יד מוגמר,אלבום צילומי תמונות, סרט וידאו). הוועדה לא תבקר בסדנאות האומנים. את הטופס ניתן להוריד כאן באתר המועצה.
  5. על מקבלי המלגה לאזכר את עזרת המועצה בעת פרסום היצירה והצגתה.