ועדת חינוך

הוועדה עוסקת בקידום החינוך בתחום רמת הנגב ובמתן מענה לצרכים החינוכיים החל מגיל הלידה, פיתוח פרויקטים חינוכיים שונים, טיפול במוסדות חינוך, בתי ספר, מעונות יום וגנים.

ישיבות הוועדה מכונסות על פי הצורך על ידי מנהל מחלקת החינוך, המכהן כיו"ר הוועדה. הישיבות פתוחות לציבור.

 

הרכב הוועדה

חברי הוועדה הם רכזי החינוך ביישובים השונים:

 

  1. ערן דורון – יו"ר הוועדה
  2. שדה בוקר – עירית גולדמן
  3. רביבים – פנינה פרץ
  4. משאבי שדה – אלה כהן
  5. אשלים – מנשה יהודה
  6. טללים – שרון מזרחי
  7. קדש ברנע ויישובי הפתחה – אלון צדוק
  8. מדרשת בן גוריון – אורלי רייכר
  9. מרחב עם – מיה כהן