חינוך מיוחד ברמת הנגב

 

החינוך המיוחד נועד לסייע למי שאינו יכול ללמוד במערכת החינוך הרגילה עקב קשיים בתחומים : השכלי, הגופני, הרגשי {רפואי, מוטורי,חושי וכו}.

החינוך המיוחד נועד לענות על הצרכים ההשכלתיים , החברתיים והרגשיים של תלמידים בעלי לקויות ולקדם את התהליך השיקומי של התלמיד מתוך מטרה לאפשר לתלמיד להשתלב בחברה ולקיים חיים תקינים ככל האפשר.

תלמיד נזקק לחינוך מיוחד כאשר אינו מסוגל להפיק את המרב מהתוכנית של בתי הספר והגנים הרגילים אשר אינם מתאימים ועונים לצרכי התלמיד.

מידי שנה במהלך חודש מאי מתכנסת ועדת השמה אשר מורכבת ממס' בעלי תפקידים {מנהל אגף החינוך- יו"ר הועדה, פסיכולוג, מפקח על החינוך המיוחד, עו"ס, נציג הורים, נציג בית ספר והורי התלמיד}.

בוועדה בית הספר מתאר את תפקודו של התלמיד ואת התוכנית הטיפולית שבה עובדים עימו וכן נמסר דוח חינוכי. הפסיכולוג מסכם בקצרה את האבחון הפסיכולוגי של התלמיד שנערך לתלמיד ואת המלצותיו לגבי המשך לימודיו. ההורים מתארים את תפקודו של הילד ואת צפיותיהם לקידומו. הועדה דנה ומחליטה כיצד לסייע לתלמיד ובהתאם לצורך ניתן אישור זכאות ללימודים במסגרת ח.מ. {כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל\ בבית ספר לחינוך מיוחד}.

תוקף ההחלטה לועדת השמה הינו ל-3 שנים.

 

מתי"א דימונה – מרכז תמיכה אזורי

 

מרכז חינוכי – מקצועי האחראי על ריכוז התמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות החינוך השונים. כחלקה מתפקיד זה אחראי המרכז ליזום פרויקטים של חינוך מיוחד באזורו ולהקצות משאבי הוראה וטיפול, הדרכות מקצועיות והשתלמויות לצוותי ההוראה והטיפול. מתי"א אמור לתמוך בפרויקטים שונים של החינוך המיוחד בבתי הספר ובגני הילדים באזור או להקים פרויקטים .

 

פעילות מתי"א כוללת:

  • קיום פעילות מיוחדת עבור תלמידים משולבים במסגרת חינוך רגיל.
  • ביצוע התאמות של חומרי למידה וסביבה לימודית .
  • תגבור המסגרות בעת הצורך בהתאם .
  • הנחייה למורים וגננות בבתי ספר וגנים ע"פ מיפוי צרכים.
  • סיוע למנהלי מוסדות על מורי שילוב בביצוע תוכנית.
  • עבודה משותפת עם מרכזיים טיפוליים.
  • ריכוז עבודה של ועדת שילוב יישובית וביצוע החלטות.

 

מידע נוסף באתר חינוך מיוחד- חוקים ונהלים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HukimUnehalim/HokHinuchMeyuhad

 

אגף קהילה וחינוך במועצה אחראי על שיבוץ כל הילדים במסגרות לימוד .יחד עם זאת לרמת נגב אין מסגרות לימודיות לחינוך המיוחד .האגף אחראי על השיבוץ הילד/ה תוך שיתוף פעולה מלא עם ההורים כדי למצוא מסגרת לימודית מתאימה העונה על צורכי הילד .

למידע נוסף יש לפנות למאיה בטלפון 08-6564153