בתי ספר תיכוניים

תלמידי האזור לומדים בשלושה בתי ספר תיכון עיקריים: בית הספר אשל הנשיא, בית הספר נופי הבשור  ובית הספר לחינוך סביבתי.

 

בית הספר אשל הנשיא

 

כפר הנוער אשל הנשיא נוסד בנגב בשנת 1952. בכפר פועלים גופי חינוך דוגמת חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, פנימיית נוער, משק חקלאי וכן בתי מגורים לצוות המטפל של תלמידי הפנימייה.

אוכלוסיית התלמידים מגוונת ומגיעה מיישובים רבים באזור הנגב: קיבוצים, יישובים קהילתיים, מושבים חקלאיים ועיירות פיתוח. המפגש של תלמידים ממקומות שונים הוא חלק בלתי נפרד מתהליך האינטגרציה.

 

אתר אשל הנשיא

 

בית הספר התיכון לחינוך סביבתי

 

הרציונאל והתשתית הערכית

בית הספר התיכון לחינוך סביבתי הוקם בשנת 1976 על ידי קבוצת חוקרים ומורים צעירים. חלומם התמקד בהקמת בית ספר לתחומי האקולוגיה ומדעי הסביבה, שישלב בית ספר עיוני רגיל עם בית ספר שדה.

במשך מספר שנים פותחה בבית הספר תוכנית לימודים עיונית וייחודית בלימודי הסביבה (הראשונה בארץ בתחום זה). תוכנית לימודי הסביבה כוללת ימים מרוכזים של למידה רבה בשטח, סדנאות שדה וסדנה סביבתית המשלבים חוויה עם למידה פעילה.

התיכון לחינוך סביבתי הוא בית ספר פנימייתי ארבע-שנתי (ט'-י"ב), הקולט תלמידים מכל רחבי הארץ. בבית-הספר לומדים כיום כ-210 תלמידים, מרביתם תלמידי פנימייה ומיעוטם "מידרשניקים" – תלמידים הגרים במדרשת בן-גוריון.

כל תלמידי בית הספר לומדים במסלול לבגרות מלאה, הכולל הגברה בהיקף של 5 יחידות לימוד. בית הספר מקיים מגוון לימודים מוגברים בתחומי מדעי הרוח, הטבע והאמנות.

במוקד החיים החברתיים שוקקת הפנימייה המהווה בסיס לחיים שיתופיים, אינטנסיביים ומיוחדים. השותפות מתקיימת גם בקביעת אורח החיים: באסיפות השכבה, במועצת התלמידים ובוועדות השונות. הצוות החינוכי הכולל מדריכים ואימהות בית, מלווה את "מעגל החיים" של תלמידי הפנימייה.

 

חזון בית הספר

בית הספר מטמיע דרכי לימוד חדשניות המושתתות על ערכי החינוך הסביבתי – אחריות, מעורבות ואקטיביות. הלימוד יכוון לסייע לתלמידים לגבש לעצמם השקפת עולם מורכבת הרואה במנהיגות, בהתנדבות, בנכונות להכרת האחר ובחיים מתוך השתלבות בסביבה – ערכי יסוד חיוניים בתקופה זו. תלמידי בית הספר ישלבו הישגים גבוהים בלימודים עם אורח חיים של תרומה ועשייה.

התוכנית החינוכית של בית הספר תדגיש את הכבוד למסורת ותחזק בתלמידים תחושת הזדהות עם מרכיבים שונים בזהות היהודית כבסיס למנהיגות בחברה הישראלית.

אורח החיים הפנימייתי יעודד הפנמה של תרבות דמוקרטית וישמש מודל לניהול עצמי ושיתוף תלמידים במעגלי האחריות והעשייה.

בוגרי התיכון יגלו מעורבות פעילה בכל תחומי החיים במדינה ויובילו את העשייה בארץ בתחומי הסביבה והחברה. קבוצה גדולה של בוגרי התיכון יתיישבו בנגב ויקימו כאן את ביתם.

אתר בית הספר לחינוך סביבתי

 

בית הספר נופי הבשור