בניית ביס ממלכתי דתי - הדמייה מבט מלמעלה

בי"ס ממלכתי דתי – תהליך ההקמה

הקמת בית ספר ממלכתי דתי במועצה אזורית רמת הנגב

 

לפני 12 שנה הוקם ברמת הנגב היישוב מרחב-עם שהיה נקודת מפנה בהתיישבות באזור. לאחר הרבה שנים, הוקם יישוב חדש ברמת הנגב ובנגב בכלל. מספר שנים אחריו הגיע לטללים גרעין רתמים שלפני ארבע וחצי שנים עבר למשכן הקבע שלו היכן שהיה קיבוץ רתמים.
היום בשני היישובים הללו יש כ- 160 משפחות וכמעט 300 ילדים. מטבע הדברים, מרבית התושבים שהגיעו היו משפחות צעירות שהצורך המרכזי היה במערכת גנים וגיל רך. אלה הוקמו בזה אחר זה והמלאכה טרם הושלמה.

במסגרת התכנון ארוך הטווח של המועצה, יחד עם משרד החינוך, הוחלט על הקמת בית ספר ממלכתי דתי. בית ספר זה ייתן מענה לתושבי היישובים הללו אך גם לתושבי המועצה אשר מעוניינים בחינוך דתי לילדם ויש ביישובי המועצה השונים לא מעט כאלה.

בית הספר עתיד לקום סמוך למבני המועצה ויהווה גם את ההרחבה של המתנ"ס מבחינת כיתות פעילות ומתקנים. בית הספר עתיד לקום בשנת הלימודים תשע"ו ובשלב ראשון יהיו בו 2 כיתות א', ב' וג'. הכיתות הגבוהות יותר ימשיכו לנסוע למוסדות הלימוד שלהם.

בימים אלה מתחילה את עבודתה ועדת היגוי אזורית על מנת לסייע ביצירת צביון בית הספר ובהכרעה על שאלות עקרוניות. בוועדה יושבים נציגי אגף קהילה וחינוך ומחלקות מועצה נוספות וכן נציגי משרד החינוך, נציגי היישובים מרחב-עם ורתמים וכן מספר נציגי ציבור מן היישובים הנוספים.

הקמת בית ספר באזור כמו שלנו אינו דבר מובן מאליו ואינו שכיח כלל. על כן יש בכוונתנו לקיים תהליך שיתופי רחב ככל שניתן על מנת שהתוצאה הסופית תהייה טובה ובת קיימא לשנים רבות.

תושבים אשר יש בהם לתרום לנושא הקמת בית הספר בכל צורה שהיא מוזמנים לפנות אל: ערן דורון – מנהל אגף קהילה וחינוך eran@rng.org.il

 

סיכום ביניים לפרוייקט – מאי 2014

תמונת מצב – יולי 2015

 

בניית ביס ממלכתי דתי - הדמייה