כלבים על הדשא

כלבים משוטטים

יישובי המועצה האזורית רמת הנגב סובלים ממספר גדול של בעלי חיים משוטטים – רובם כלבים פראיים למחצה המתרבים ללא בקרה מסביב ליישובים וחודרים לתוכם, וחלקם כלבים הננטשים ביישובים על ידי מבקרים מבחוץ.

 

בהתאם לחוקי המדינה והמועצה – חל איסור על כלב להסתובב ללא השגחה ביישוב, ועליו להיות סגור בחצר מגודרת וסגורה, או לטייל עם בעליו כשהוא מובל ברצועה. בעל כלב שאין ברשותו חצר מגודרת חייב להחזיק את הכלב בביתו, או להחזיקו קשור על ידי רצועה או שרשרת במתחם חצרו.

 

לאחרונה התרבו התלונות על כלבי התושבים המסתובבים באופן חופשי ביישובים ומהווים מטרד ונזק. לאור זאת, תקפיד המועצה על אכיפת החוק באמצעות לכידות יזומות של כלבים המשוטטים ללא בעליהם, ואלה יועברו למכלאה בבאר-שבע.

 

שחרור הכלב יתבצע רק לאחר תשלום קנס והוצאות אחזקת הכלב במכלאה. על מנת להימנע מאי הנעימות של לכידת כלבכם ותשלום הקנס, הקפידו על חוקי אחזקת הכלבים ותרמו לאיכות החיים והסדר ביישובכם.

 

במקרה של בעל-חיים משוטט בתוך היישובים, יש לפנות בהקדם לווטרינר המועצה לצורך לכידה!