כלבים מסוכנים

כלבים מסוכנים

הגדרת כלב מסוכן

 

  • כלב מסוכן הוא כלב השייך לאחד מהגזעים שהוגדרו בחוק כמסוכנים:אמסטף, בול טרייר, דוגה ארגנטינאי, טוסה יפני, סטאף אנגלי, פיטבול, פילה ברזילאי, רוטוויילר.
  • כלב שהוא הכלאה עם גזע מסוכן, וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיזיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן.
  • כלב שבשל התנהגותו (נשיכה, תקיפה וכיו"ב) קבע הרופא הוטרינר הרשותי כי הוא מסוכן לציבור.

 

החזקת כלבים מסוכנים

 

  • חל איסור על ייבוא כלבים מסוכנים לארץ.
  • יש לגדר את החצר שבה נמצא כלב מסוכן ולהציב שלט – "כלב מסוכן".
  • יש לחסום את פי הכלב בזמם כאשר נמצאים בקרבתו ילדים מתחת לגיל 16 – גם בעת הימצאות הכלב בחצר הבית.
  • החזקת הכלב ברשות הרבים תהיה כשהוא מוחזק על ידי בעליו – ובלבד שימלאו לו לפחות 18 שנים ויהיה מסוגל לשלוט בו. על הכלב להיות קשור ברצועה שאינה עולה על 2 מטרים ופיו חסום בזמם (חל איסור גם על שוטטות כלבים שאינם מסוכנים – עליהם לטייל עם רצועה בלבד).
  • על פי חוק,חייב בעליו של כלב מסוכן לסרס או לעקר את כלבו בהגיעו לגיל שישה חודשים.
  • בעליו של כלב מסוכן אינו יכול למוסרו לאדם אחר, אלא למערכת הביטחון או למכלאה שאישר וטרינר הרשות.