כלב עם כדור. | צילום: Stock.EXCHANGE

כלבים

רישוי ופיקוח על כלבים

 

בתאריך 1.11.04 אושר בכנסת ונכנס לתוקפו "החוק להסדרת הפיקוח על כלבים התשס"ג – 2002". החוק מסביר את חובות בעלי הכלבים והתנאים להחזקת כלב.

מטרת החוק: מניעת פגיעות בגוף ובנפש הנובעות מתקיפות או נשיכות כלבים, מניעת שוטטות כלבים, פיקוח הדוק יותר על שגרת חיסוני הכלבת ואפשרות איתור כלבים אובדים והחזרתם לבעליהם.

 

מעיקרי החוק

 

חובת רישוי כלבים

כל כלב בגיל שלושה חודשים חובה על פי חוק לחסנו ולקבל רישיון להחזקתו מטעם המועצה.

תנאים לקבלת רישיון:

  •  הגשת בקשה לרישיון בה מצהיר המבקש כי לא הורשע בעבר בעבירות פליליות, עבירות על חוק צער בעלי חיים ועבירות הקשורות בחוק זה, וכן כי כל הפרטים הנמסרים על ידו הם נכונים.
  • תשלום אגרת הרישוי השנתית למועצה.
  • חיסון הכלב נגד כלבת.
  • סימון הכלב בשבב אלקטרוני.
  • גילו המינימלי של בעל הרישיון הוא 16 שנים (18 שנים לכלב שהוגדר מסוכן).
  • אי הפרת תנאי הרישיון הקודם.
  • הרישיון תקף לשנה ויש לחדשו פעם בשנה. כל התהליך מתבצע בפועל אצל הרופא הוטרינר בעת מתן חיסון הכלבת.
  • לוטרינר המועצה סמכויות נרחבות ובכללן: סירוב לתת רישיון לכלב, סירוב לחדש רישיון לכלב או הגבלת הרישיון בתנאים מגבילים. כל זאת במידה שקיים חשש להיות הכלב מסוכן לציבור.

 

חיסון הכלבת אינו בא במקום חובת הרישוי.

בעלי כלבים שחוסנו נגד כלבת על ידי רופא מחוץ למועצה, מחויבים ליצור קשר עם וטרינר הרשות על מנת לקבל רישיון להחזקת הכלב.