סגירת כבישים לנסיעה

בתוקף סמכותו של אלוף הפיקוד, הוציא האלוף צו לסגירת כביש / שטח.

 

הודעה על סגירת כבישים ושטח

 

 

 

מס' צו

יום

תאריך

שעות

הסגירה

תחזית/מעודכן

שני 1/2/2016  09:30-11:30
12:15-14:15
14:45-16:45
 כביש 40 (ק"מ 78) עד צומת ציחור (ק"מ 38)
סגירה של שעה לסירוגין
תחזית
שלישי  2/2/2016  06:00-09:30  תחזית
שני 15/2/2016 06:45-09:45
12:30-14:30
18:00-21:00
כביש 40 מנחל נקרות (ק"מ 83) עד צומת ציחור (ק"מ 38).
כולל את האזור בין מטווח 80 צפון לבית הקיר הדרומי של המכתש.
סגירה של שעה לסירוגין.
תחזית
שלישי 16/2/2016 06:45-09:45
12:30-14:30
18:00-21:00
תחזית
רביעי 17/2/2016 06:45-09:45 תחזית

 

 

מוקד תלונות נגד יחידות צהל:

טלפקס: 08-995283
שעות הפעילות 08:00 עד 20:00

 

מהו צו אלוף?

הסמכות: ע"פ תקנות ההגנה (שעת חרום) 1945 תקנות 4 (6), 6 (5) ו- 125 לתקנות ההגנה, בסמכות אלוף הפיקוד לסגור שטח כאזור צבאי ע"פ כל דין.

סגירת שטח: (1) שטח המסומן על מפה המצורפת לצו האלוף ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

איסור כניסה לשטח סגור: (2) לא יכנס איש לשטח הסגור, כאמור בסעיף 1, ולא יצא ממנו, אלא אם בידיו רשיון בכתב כדין שהוצא על ידי האלוף או מטעמו.

עבירה: (3) העובר על הוראות צו סגירת שטח יואשם בעבירה על התקנות.

פרסום הצו: (4) צו הסגירה והמפה המצורפת אליו מופקדים במתא"מ פיקוד דרום.

(5) העתקים בדוקים של הצו והמפה יופקדו:

א. תחנת משטרת ישראל.
ב. הממונה על מחוז הדרום במשרד הפנים.
ג. פרקליט פיקוד דרום.
ד. מועצות אזוריות ויהיו פתוחים שם לעיון הציבור.