תשלום ביוב

 דרכים לתשלום אגרת ביוב

 

  • תשלום שנתי – תשלום שנתי מראש עד ה-31 לינואר של שנת המס. תשלום זה מעניק למשלם פטור מהצמדות למדד המחירים לצרכן של אותה שנת מס.
    תשלום שנתי מתאפשר עד ליום 15 לפברואר של אותה שנת כספים.
  • תשלום דו חודשי – שישה תשלומים צמודים למדד.

 

אמצעים לתשלום אגרת ביוב

 

  • הוראת קבע לבנק / כרטיס אשראי – ניתן לשלם את התשלום הדו-חודשי בלבד כשהוא צמוד למדד.
  • סניפי הבנקים – ניתן לשלם את התשלום הדו-חודשי בצמוד למדד.
  • טלפונית (באמצעות כרטיס אשראי) – ניתן לשלם את התשלום הדו-חודשי בצמוד למדד גם בטלפון: 08-6564179 (לימור) / 08-6564121 (אורן).
  • בקופת המועצה – ניתן לשלם את התשלום הדו-חודשי בצמוד למדד – במזומן, בהמחאה או בכרטיס אשראי.
  • באמצעות האינטרנט – אתר EPR.

 

פיגור בתשלומי אגרת ביוב

אי תשלום הארנונה במועד מחויב בהצמדה מלאה ובריבית פיגורים חודשית בשיעור של 0.75%.

אכיפת התשלומים

הטיפול בחובות המצטברים בגין אגרת ביוב מועבר לטיפול המחלקה המשפטית.